Giảng Viên Của Chúng Tôi

  • Ths. Trương Công Lê Hoàng:

– 2011-2013 Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quảng tây.

– 2009-2011 Làm việc tại Sở Ngoại Vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

– 2005-2009 Tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế.

– Giáo viên tiếng Trung. Giám đốc Công ty Việt Trung.

– Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Tiếng Trung – Đại học Ngoại Ngữ Huế. Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc.

– Hơn mười năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, biên phiên dịch.

 

  • Ths. Nguyễn Thị Nhi

– Giảng viên tiếng Anh

– Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Brussel Bỉ.

– Công tác tại Đại học Ngoại ngữ Huế

 

  • Ts. Nguyễn Ngọc Đàn

– 2009: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế, chuyên ngành Địa Lý

– 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ, trường Đại học Sư Phạm Huế, ngành Địa Lý học

– 2013 -2019: Học Tiến sĩ ngành Quản lý học tại Học viện Văn Pháp

– Giảng viên trợ giảng trường Đại học Sư phạm Huế

– Giáo viên tiếng Trung tại Trung tâm ngoại ngữ Việt Trung – Huế

 

  • ThS. Nguyễn Thị Nhạn

– Giảng viên Tiếng Anh

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Thạc sĩ tại Đại Học Naresuan Thái Lan

– Hơn 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, biên phiên dịch. với 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Ielts, hơn 2 năm giảng dạy ở trường Quốc tế Thái Lan

– Trình độ Ielts: 7.5